HOME | 즐겨찾기 | 회원가입 | 로그인
 
학회활동
- 제주특별자치시 스마트시.. 2019.02.16
- 2018 지속가능발전을.. 2018.12.12
- 2018년 추계학술대회.. 2018.11.18
- '소유안' 새해맞이 행.. 2017.01.06
SmartCity소식
- 4차 산업혁명 핵심 &.. 2019.05.13
- 스마트시티 자가망 활용.. 2019.03.13
- 세종·부산 스마트시티 .. 2019.02.14
- 세종ㆍ부산 스마트시티에.. 2018.12.31
SmartCity자료실
- Smart Farm C.. 2018.11.23
- Seoul Smart .. 2018.11.23
- 스마트도시 2018.11.23
- 스마트팜 2018.11.23
자유게시판
- [권창희칼럼]완벽한 U.. 2018.12.13
- 봉사단체, “등불회” .. 2018.12.13
- 4차원 영성 최고 지도.. 2018.12.13
- [권창희교수 칼럼: 대.. 2018.12.13
사진자료실
 
 
 
 
이용약관 | 개인정보처리방침

상호 : (사)한국스마트시티학회 | 대표자 : 권창희 | 소재지 :  경기도 부천시 역곡로 496번길 84, 2층

사업자등록번호 : 220-82-09810 | TEL : 02-718-5570 | FAX : 02-718-5560 

E-mail : smartcity119@gmail.com | Copyright (c) 2017 한국스마트시티학회 All Rights Reserved.     홈페이지 A/S아이웹